ترميم دندان قدامي فك بالاي شكسته

ترميم دندان قدامي فک بالای شكسته

ترميم دندان قدامي فك بالاي شكسته : دندان ها همیشه در خطر شکستگی و پوسیدگی هستند. در برخی مواقع یک ضربه که ممکن است در تصادف اتفاق بیافتد موجب شکستگی دندان ها مي شود ؛ در بعضی مواقع به دلیل جویدن ماده ای سخت ( مانند ته دیگ یا شکستن پسته و بادام ) دندان دچار شکستگی می شود. طبق گقته متخصص دندانپزشکی اطفال دندان های شکسته را می توان ترمیم کرد ، برخی بر این باور هستند که دندان شکسته را باید کشید در