شكستگي دندانهاي قدامي فك بالا در اثر ضربه

شكستگی دندانهای قدامی فک بالا

شكستگی دندانهای قدامی فک بالا : فک بر اثر برخورد با اجسام سفت یا تصادفات دچار شکستگی می شود که این عارضه بسیار خطرناک است و باید هرچه سریع تر به درمان آن پرداخت. در این مقاله درباره شكستگی دندانهای قدامی فک بالا به شما اطلاعات می دهیم.

شکستگی فک در صحبت کردن ، غذا خوردن و دیگر اعمال فرد تاثیر می گذارد به همین دلیل است که باید سریعا درمان شود.

این شکستگی بیشتر در آقایان و کمتر برای خانم ها پیش می آید.تروما چیست ؟

منظور از