فلوراید تراپی

فلوراید تراپی چیست ؟

فلوراید تراپی :طبق گفته متخصص دندانپزشکی اطفال  ؛ دندان ها دارای سیستم دفاعی هستند که از پوسیدگی و کرم خوردگی جلوگیری می کند ، به این سیستم دفاعی مینای دندان می گویند که به صورت یک پوسته سخت بر روی سطح دندان ها است.

در صورت مراقبت نامناسب و رعایت نکردن بهداشت دهان و همچنین استفاده نکردن از دهانشویه فلوراید ، باکتری ها به مینای دندان نفوذ می کنند ؛ به همین دلیل است که دندانپزشکان توصیه می کنند از فلوراید تراپی به صورت منظم استفاده شود تا