متخصص ارتودنسي كودكان

متخصص ارتودنسي كودكان

متخصص ارتودنسي كودكان : هر كدام از ما ممكن است اشخاصى را در نزديكان و اطرافيانمان بخاطر بياوريم كه به نظرمان برسد سالها ارتودنسي داشته اند. تفاوت ارتودنسي با ساير درمان هاى دندانپزشكى نيز در همين نكته است؛ درمان ارتودنسي درمانى طولانى و زمانبر مى باشد و گاهى ممكن است براى تكميل نتايج اين درمان سالها زمان لازم باشد.

يكى از مهمترين مسايلى كه در موفقيت درمان ارتودنسي تاثيرگذار است، مراجعه زودهنگام به متخصص ارتودنسي كودكان مى باشد.  اين مراجعه زودهنگام نه تنها موفقيت درمان را بالا مى برد