همه چیز درباره مسواک زدن

همه چیز درباره مسواک زدن

همه چیز درباره مسواک زدن : یکی از موارد بسیار مهم در بهداشت دهان و دندان مسواک زدن است، با مسواک زدن می توان از ایجاد پوسیدگی جلوگیری کرد.

 

 

برخی از کودکان علاقه ای به مسواک زدن ندارند و به هر نحوی لجبازی می کنند.

مسواک زدن در کودکان سن خاص خود را دارد، اگر کودک زیر یک سال است زمانی باید دندان های او را مسواک بزنید که در آغوش گرفته شده اند و سر او بر روی بازوان شما است، در این زمان می