رادیوگرافی دندان کودکان

رادیوگرافی دندان کودکان

رادیوگرافی دندان کودکان : بسیاری از افرادی که به دندانپزشکی مراجعه کرده اند تجربه ی عکس از دندان ها را داشته اند. در دندانپزشکی نیز همانند دیگر رشته های پزشکی از پرتونگاری جهت تشخیص بیماری ها یا آسیب های دندانی استفاده می شود.

در کودکان با توجه به این که امکان دارد تا نتوانند به درستی مشکل دندان خود را مطرح کنند، توصیه می شود تا با انجام رادیو گرافی دندان از نوع پوسیدگی و بیماری دندان کودکان اطمینان حاصل کنیم.

 

 

از طریق عکس رادیوگرافی  پزشک می تواند