مشکلات قابل درمان با ارتودنسی نامرئی

مشکلات قابل درمان با ارتودنسی نامرئی

مشکلات قابل درمان با ارتودنسی نامرئی : بریس invisalign روش ارتودنسی تازه ای می باشد که نامرئی می باشد و جهت مرتب کردن و همچنین صاف کردن دندان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

در ارتودنسی نامرئی از پلاک های شفاف، متحرک، راحت استفاده می شود. پلاک های ارتودنسی نامرئی با استفاده از نرم افزار های رایانه ای به صورت سفارشی برای هر بیمار ساخته می شود.

این پلاک ها هر ۳ _ ۲ ماه یک بار تعویض می شوند و دندان ها به مرور