نگهدارنده و ریتینر پلاک بعد از ارتودنسی

نگهدارنده و ریتینر پلاک بعد از ارتودنسی

هنگامی که درمان ارتودنسی کامل شده و بریس‌ها از دهان کودک خارج می‌شود، استفاده از نگهدارنده یا ریتینر در تداوم شرایط نگهداری از دندان‌ها و حفظ نتایج ایجاد شده در ارتباط با وضعیت مناسب قرار گرفتن دندان‌ها در کنار یکدیگر و نیز نگهداری از طرح لبخند ایجاد شده در طول درمان، نقش بسیار بااهمیت و مهم خواهد داشت. ( نگهدارنده و ریتینر پلاک بعد از ارتودنسی )

 

 

نگهدارنده و ریتینر پلاک بعد از ارتودنسی

همواره یک بخش از درمان ارتودنسی