پالپکتومی دندان کودکان

لایه های دندان به ترتیب عبارتند از : مینا ، عاج ، پالپ كه در این مقاله دکتر ماندانا حجازی متخصص دندانپزشکی اطفال کرج ، درباره پالپ دندان و نحوه پالپکتومی دندان کودکان مطالبی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند.

تعریف پالپ

پالپ ، بافت زنده یافت شده در داخل تمام دندان ها است. این بافت شامل سلول هایی است که عاج دندان ، ماده سختی که دندان از آن ساخته می شود ، را تولید می کند. در داخل پالپ رگ های خونی و عصبی وجود دارند