آموزش بهداشت دندان کودکان

آموزش بهداشت دندان کودکان

مهم ترین نقش در آموزش بهداشت دندان کودکان را والدین ایفا می کنند به همین علت است که متخصص دندانپزشکی کودکان به والدین توصیه می کنند که در رعایت دهان و دندان کودک کوشا باشند. والدين بايد از همان سنين ابتدايي بهداشت دهان و دندان كودكان را آغاز نمايند و با اينكار يك عادت بهداشتى را در كودكان ايجاد نمايند.

بهداشت دهان و دندان چیست؟

بهداشت دهان و دندان به معنای داشتن دندان های زیبا و دهانی خوشبو می باشد که با رعایت آموزش بهداشت دهان و دندان به