تاثیر تغذیه در رشد و تکامل دندان

تاثیر تغذیه در رشد و تکامل دندان

مواد غذایی که جنین از مادر دریافت می کند نقش بسیار مهمی در رشد دندان ها دارد، به همین دلیل است که تغذیه مادر در زمان بارداری اهمیت بسزايي دارد . در این مقاله درباره ی تاثیر تغذیه در رشد و تکامل دندان اطلاعات بسیاری را در اختیار شما قرار می دهیم .

دندان های شیری در ماه دوم و سوم جنیني تکامل پیدا می کنند و تا ۱۰ سالگی اين روند ادامه دارد، به همین دلیل مواد غذایی که جنین از مادر دريافت می