راه‌هاي مقابله با ترس كودكان از دندانپزشكي

راه‌هاي مقابله با ترس كودكان از دندانپزشكي

بهتر است کودکان قبل از ۱ سالگی به دندانپزشک اطفال مراجعه کنند، برخی از کودکان برای مراجعه به دندانپزشکی ترس دارند به همین دلیل در این مقاله درباره راه‌هاي مقابله با ترس كودكان از دندانپزشكي برای شما صحبت خواهیم کرد.

 

 

قدم اول

ابتدا لازم است قبل از مراجعه به مطب، با کودک خود صحبت کنید و سعی کنید ترس هایش را برای شما بازگو کند.

می توانید هنگامی که شما به دندانپزشک مراجعه می کنید کودک را با خود همراه کنید.

حتی تماشای کودکانی که به