روکش دندان شیری در کودکان

در مواقعی که دندان کودکان به دلیل پوسیدگی وسیع و شکستگی از بین رفته باشد ؛ با استفاده از روکش دندان شیری در کودکان ، دندان از بین رفته را حفظ می کند. به این نکته مهم توجه کنید که روکش دندان در کودکان ، با روکش دندان در بزرگسالان متفاوت بوده و به همین علت روکش دندان در کودکان باید توسط  متخصص دندانپزشک کودکان انجام شود. در ادامه دکتر ماندانا حجازی اطلاعات بیشتری در این باره ارائه می دهد.

مزیت استفاده از روکش های دندانی نسبت به سایر ترمیم