عصب كشي دندان

عصب كشي دندان

عصب كشي دندان یکی از روش های ترمیم ریشه دندان می باشد که باعث حفظ دندان در دهان می شود، معمولا با ذکر درمان عصب کشی اغلب کودکان دچار استرس و ترس می شوند به همین علت در این مقاله علاوه بر پرداختن به موضوع عصب کشی قصد داریم نحوه آماده سازی کودک برای این درمان را توضیح دهیم.

بسیاری از والدین تصور می کنند دندان های شیری کودکان ، ریشه ندارد و هنگامی که دندانپزشک کودکان به آن ها انجام عصب کشی را توصیه می کند تعجب می