چه عواملی سبب پوسیدگی دندان می‌شوند

چه عواملی سبب پوسیدگی دندان می‌شوند

چه عواملی سبب پوسیدگی دندان می‌شوند : بیشتر مردم زمانی که دندان هایشان دچار پوسیدگی می شوند می گویند جنس دندان هایم بد است یا دندان های والدینم جنس خوبی نداشت و دندان های من نیز همانند آن ها است، اما تمامی پوسیدگی ها به این علت نمی باشد و دلایل متفاوتی دارد که در این مقاله بیشتر درباره آن توضیح می دهیم.

 

 

چه عواملی سبب پوسیدگی دندان می‌شوند؟

حفره ها و پوسیدگی ها : اگر در زمان های قبل دندان هایتان دچار پوسیدگی شده