دندانپزشک کودکان 🌟 دکتر ماندانا حجازی

بخش زیادی از بهداشت کودکان و مراقبت از آن ها ، بهداشت دهان و دندان آن ها می باشد. بسیاری از والدین تصور می کند چون دندان های شیری کودکان دائمی نیستند ، پس نیازی به مراقبت ندارند ، در صورتی که دندان های شیری نیاز به مراقبت بیشتری دارند.در ادامه با دکتر حجازی ، دندانپزشک کودکان و خدمات ایشان آشنا شوید.

دندان های شیری کودکان ، در تغذیه ، لهجه و غیره تاثیر بسیاری دارند و از همه مهم تر ، این دندان ها محل را برای رشد