دندان قروچه در کودکان

دندان قروچه یا Bruxism یک اصطلاح پزشکی می باشد که برای قفل کردن فک و فشردن دندان ها استفاده می شود ، دندان قروچه در کودکان زیر ۱۱ سال بسیار رایج بود و این اتفاق بیشتر زمانی رخ می دهد که دندان های شیری کودک در حال افتادن است. باید گفت دندان قروچه کردن در اطفال امروزه بیشتر شده و این موضوع نشان دهنده آن است که کودکان نمی توانند با بازی کردن از استرس و اضطراب خود بکاهند. این عارضه معمولاً در بین والدین امری طبیعی قلمداد می شود