قطره آهن و پوسیدگی دندان کودکان

قطره آهن یک عنصر بسیار ضروری برای سلول های بدن است ؛ چرا که جزء اصلی تشکیل دهنده هموگلوبین در گلبول های قرمز محسوب می شود. آهن نقش اصلی در اکسیژن رسانی به سلول های بدن را ایفا می کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که والدین با این ماده مفید دارند ، ارتباط قطره آهن و پوسیدگی دندان کودکان است. در ادامه دکتر حجازی ، دندانپزشکزبده کودکان در این باره اطلاعات مفیدی ارائه می دهد.

برخی از والدین به دلیل اینکه تصور می کنند قطره آهن موجب پوسیدگی