سفید کردن دندان کودکان

بسیاری از والدین از بد رنگی دندان های کودک خود ناراضی هستند و با مراجعه به دکتر ماندانا حجازی ، بهترین دندانپزشک کودکان ، تقاضای سفید کردن دندان کودکان را می کنند ، باید بگوییم که برای حفظ سلامت دندان های کودک بهتر است ، اقدامات عملی کمتری بر روی دندان صورت گیرد و انجام خدمات حرفه ای به زمان بزرگ شدن کودک موکول شود ، چرا که ممکن است ، استفاده از روش های حرفه ای برای کودک باعث حساس تر شدن او شود. معمولاً بد رنگى هاى سطحى