علت و درمان حساسیت‌های دندانی

علت و درمان حساسیت‌های دندانی

برای درمان حساسیت دندانی در کودکان باید ابتدا ماهیت مشکلی که کودک شما به آن دچار شده است به طور دقیق مشخص شود. خود کودک ممکن است حساسیت دندان را به شکل یک دندان درد ساده حس کند و فقط بگوید که «درد دارد». اما برای دانستن این نکته که چه زمانی باید به دندانپزشک کودکان مراجعه کنید، باید ابتدا بتوانید علت درد دندان را تشخیص بدهید. در مقاله به موضوع علت و درمان حساسیت‌های دندانی خواهیم پرداخت .

حساسیت دندانی را می‌توان به