تبخال و آفت

تبخال و آفت

تبخال و آفت : به زخم هایی کوچک و سفید رنگ که داخل دهان ایجاد می شوند آفت می گویند، این زخم ها موجب احساس درد در هنگام غذا خوردن و صحبت کردن می شوند.

 

 

آفت ها به دو دسته تقسیم می شوند :

آفت های ساده ای ، در طول سال معمولا ۴ _ ۳ دفعه اتفاق می افتند. این آفت ها یک هفته طول می کشد تا رفع شوند. این دسته از آفت ها در سنین ۲۰ _ ۱۰ سالگی مشاهده می شوند.

آفت های پیچیده ،