دندانپزشكي تحت بيهوشي

دندانپزشكي تحت بيهوشي

دندانپزشكي تحت بيهوشي  : بسیاری از کودکان به دلیل مشکلات رفتاری و یا ترس های خود قادر به همکاری با متخصص دندانپزشکی کودکان نبوده و برای انجام درمانهای دندانپزشکی خود نیازمند بیهوشی می باشند.

درمان این کودکان در شرایطی که کودک پرخاشگر است یا به شدت ترسیده است، سبب آسیب های روحی و روانی خواهد شد. همچنین گاهی کودکان نیازمند درمانهای دندانپزشکی در جلسات متعدد هستند که این جلسات طولانی خود نیز گاهی سبب خستگی و از دست رفتن همکاری کودک خواهد شد.

بنابراین در این مواقع نیز به