دندانپزشک متخصص کودکان

دندانپزشک متخصص کودکان

بعد از رويش اولين دندان هاى شيرى كودكان در سن ٦ ماهگى، به والدين توصيه مى شود كودك خود را نزد بهترين دندانپزشک متخصص کودکان ببرند تا اطلاعاتى در رابطه با نحوه و ترتيب رويش دندان هاى شيرى، مراقبت از دندان ها و نوع تعذيه كودكان دريافت كنند.

دندانپزشکی کودکان رشته ای از دندانپزشکی می باشد که با بهداشت دهان و دندان کودکان و نوجوانان سر و كار دارد. متخصص دندانپزشک کودکان می تواند در آرامش و راحتی، درمان های مخصوص کودکان را انجام دهد.

متخصص دندانپزشك كودكان آموزش هاى