آیا باید دندان لق کودک را بکشیم

آیا باید دندان لق کودک را بکشیم

آیا باید دندان لق کودک را بکشیم : به دلیل این که کودکان در سنین رشد هستند هر گونه مشکلی که برای سلامتی آن ها رخ دهد، در رشد آن ها تاثیر منفی می گذارد.

دندان ها در سلامت جسمی کودکان نقش بسزایی دارند. به همین دلیل اهميت معاینه دندان توسط متخصص دندانپزشک کودکان دو چندان می شود.

دندان لق کودک :

دندان کودکان ممکن است بر اثر پایان یافتن عمر دندان شیری یا بر اثر حادثه و پوسیدگی لق شود. اما این سوال در ذهن والدین