درمان دندان نهفته در کودکان

همزمان با رشد بدن کودک ، دندان های او نیز شروع به رشد کمی کند. در اکثر مواقع رشد دندان شیری و جایگزینی آن با دندان دائمی بدون مشکل است ؛ اما در برخی کودکان با مشکلاتی همچون نهفته ماندن دندان مواجه می شويم. طبق علم دندانپزشکی ، هیچ کدام از دندان های نهفته پس از شناسایی نباید درون فک باقی بمانند ؛ چرا که وجود دندان نهفته درون فک ، احتمال بروز پوسیدگی در سایر دندان ها را افزایش می دهد. از این رو قصد داریم در ادامه درباره