Posts Tagged ‘دنـدانپزشکی تحت بیهـوشی’

نامرتبی دندان در کودکان

نامرتبی دندان در کودکان

رفع نامرتبی دندان در کودکان

بهتر است بدانید تمامی دندان ها از زمان رویش صاف و مرتب نبوده و به همین دلیل باعث بروز مشکلاتی همچون کجی دندان ، روی هم آمدن و بهم ریختگی دندان ، نامرتبی دندان در کودکان شود. در صورتی که کودک دچار بهم ریختگی دندان شده باشد در اکثر مواقع دندانپزشک اطفال برای کودک ارتودنسی را پیشنهاد می نماید.

علت نامرتب بودن دندان در کودکان به شرح ذیل می باشد :

بهتر است بدانید که اندازه دندان ها و اندازه فک معمولا به صورت

درمان دندان نهفته در کودکان

درمان دندان نهفته در کودکان

همزمان با رشد بدن کودک ، دندان های او نیز شروع به رشد کمی کند. در اکثر مواقع رشد دندان شیری و جایگزینی آن با دندان دائمی بدون مشکل است ؛ اما در برخی کودکان با مشکلاتی همچون نهفته ماندن دندان مواجه می شويم. طبق علم دندانپزشکی ، هیچ کدام از دندان های نهفته پس از شناسایی نباید درون فک باقی بمانند ؛ چرا که وجود دندان نهفته درون فک ، احتمال بروز پوسیدگی در سایر دندان ها را افزایش می دهد. از این رو قصد داریم در ادامه درباره