زود دندان درآوردن

زود دندان درآوردن

زود دندان درآوردن : رویش دندان ها در کودکان ممكن است با كمى اختلاف در زمان رويش، رخ دهد. برخی از کودکان زودتر از كودكان همسن خود دندان در مى آورند و برخی دیگر دیرتر. در صورتی که كودك از لحاظ جسمانى سلامت كامل داشته باشد، معمولاً سن رويش دندان در كودك تحت تأثيرژنتيك و رشد كلى كودك خواهد بود.

بنابراين تعيين سن دقيق رويش دندان در كودكان به عوامل مختلفي بستگى دارد و والدين نبايد نگران اين مسئله باشند كه چرا كودكان همسن فرزندشان دندان دارند ولي دندان