پالپوتومی

دندان های کودکان ممکن است به دلیل رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان یا دلایل دیگر دچار پوسیدگی شده و نیاز به عصب کشی پیدا کند. برخی بر این باورند که دندان های شیری عصب نداشته و نیاز به عصب کشی ندارد ؛ درحالی که دندان شیری نیز مانند دندان دائمی دارای ( تاج ، ریشه ، عصب و رگ های خونی ) است و تنها در ظاهر و اندازه با دندان دائمی تفاوت دارد. در ادامه دکتر ماندانا حجازی دندپزشک کودکان ، درباره روند درمان پالپوتومی اطلاعات کافی ارائه می