فلورایدتراپی در کودکان

انجام فلورایدتراپی در کودکان ، یکی از مهم ترین خدمات دندانپزشکی اطفال می باشد ؛ که جهت جلوگیری از پوسیدگی دندان انجام می شود ، در این مقاله دکتر حجازی ، بهترین متخصص دندانپزشکی کودکان در کرج ، توضیحات جامعی در این خصوص مطرح نموده اند که توصیه می شود حتما این مقاله را مطالعه کنید و از مزایای این روش مطلع شوید. دندان ها ، از اعضایمهم بدن بوده که علاوه بر نقش عملکردی آن ها در سلامت عمومی بدن ، سبب افزایش زیبایی لبخند افراد نیز می شوند