شکستگی فک در کودکان

شکستگی فک در کودکان

كودكان به ويژه كودكان زير ٥ سال ، بيش از بزرگسالان در معرض شکستگی فک هستند. در این مقاله به شکستگی فک در کودکان می پردازیم .

 

 

بیشتر شکستگی ها در كودكان در استخوان مندیبل که همان استخوان فک پایین است ، اتفاق می افتد .

این استخوان از نظر برخی موارد با دیگر استخوان های صورت متفاوت است. استخوان مندیبل نقش مهمي در حفظ تقارن صورت برعهده دارد و همچنین استرس هایی که از سمت عضلات وارد می شود را تحمل می کند .

شکستگی استخوان فک