علت افتادن زود هنگام دندان شیری

علت افتادن زود هنگام دندان شیری

دندانها به صورت مستقيم يا غير مستقيم بر روی سلامتی  انسان تاثیر می گذارند. در این مقاله درباره ی علت افتادن زود هنگام دندان شیری صحبت خواهیم کرد .

 

 

به طور معمول ٦ سالگی سن افتادن اولین دندان شیری است که پس از ان، دندانهاي دائمي دندانهاي دائمي

جایگزین دندان های شيري می شوند.

علت افتادن زود هنگام دندان شیری كه از جمله انها مي توان به صدمات وارد به دندانها، پوسيدگي وسيع دندان، بيماريهاي سيستميك،….نام برد . اما بايد توجه نمود كه تنها در مواردي