ترمیم زیبایی در کودکان

تاثیر ترمیم زیبایی در کودکان در اعتماد به نفس آن ها

ترمیم زیبایی در کودکان از جمله خدماتی است که در دندانپزشکی کودکان و نوجوانان  ارائه می شود و باعث بهبود ظاهر نامناسب و بد دندان ها می شود. معمولا دندان های کودکان بر اثر عوامل ذیل دچار ظاهر بدی می شوند :

رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان
مراجعه نکردن به دندانپزشک کودکان و معاینه منظم
تغذیه نامناسب
شکستگی و پوسیدگی دندان
سیاه شدن دندان بر اثر قطره آهن
تغییر رنگ دندان

این عوامل باعث خجالت کودکان شده و آن ها را منزوی می کند ، والدین