دندانپزشکی اطفال

والدین باید آگاه باشند که با رویش اولین دندان کودک شان او را به دندانپزشکی اطفال ببرند تا متخصص دندانپزشک اطفال و نوجوانان نکات مورد نیاز در خصوص رعایت بهداشت دهان و دندان را به والدین بگوید تا کودک شان از دندان ها سالمی در کودکی و بزرگ سالی برخوردار شود. در ادامه دکتر ماندانا حجازی اطلاعات کاربردی از این اقدام والدین مطرح می کند.

ویژگی دندانپزشکی اطفال

شاید برخی از والدین در هنگام انتخاب بهترین دندانپزشکی برای اطفال این سوال در ذهن شان ایجاد شود که چه نکات و