علت بوی بد دهان در کودکان

علت بوی بد دهان در کودکان: رفع و درمان آن

بوی بد دهان یا هالیتوزیس معمولاً در افراد بزرگ‌سال مشاهده می‌شود، اما در حقیقت این مشکل ممکن است بسیاری از کودکان و حتی نوزادان را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. هر چند دلیل احتمالی ایجاد بوی بد دهان در بین کودکنان معمولاً بی‌خطر است، اما این شرایط می‌تواند نشان دهنده وجود یک مشکل بالقوه برای کودک باشد. بنابراین، همواره به والدین توصیه می‌شود بوی بد دهان کودک خود را مورد بی‌توجهی قرار ندهند و با بررسی فوری شرایط