بهم ریختگی دندان کودکان

نامرتبی و بهم ریختگی دندان کودکان یکی از رایج ترین مشکلات دندانی آن ها مي باشد كه در عصر حاضر قابل مشاهده است. این بی نظمی متاسفانه چهره کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث کاهش اعتماد به نفس شان می شود. از دیگر مشکلاتی که این عارضه به وجود می آورد می توان به تمیز کردن دندان ها ، افزایش پوسیدگی دندان و بیماری های لثه در آن ها و از دست دادن عملکرد صحیح دندان اشاره کرد. همچنین نامرتبی دندان باعث می شود، کودک به درستی