نقایص مینایی دندان

نقایص مینایی دندان

نقایص مینایی دندان : مینا یکی از مهم ترین قسمت های دندان می باشد که در کودکان از استحکام کمتری برخوردار است.

میزان استحکام مینای دندان های شیری کمتر از دندان های دائمی می باشد.

مینای دندان

لایه سفید رنگی که بر روی سطح بیرونی عاج قرار گرفته است را مینای دندان می گویند.

فرآیند تشکیل مینا بسیار حساس می باشد به همین علت هر گونه اختلال در مراحل رشد دندان می تواند منجر به نقص در مینای دندان شود.

این نقص در دندان دائمی و شیری ممکن است، اتفاق بیفتد.

دندان های قدامی