فضا نگهدار دندان کودک

فضا نگهدار دندان کودک ، ابزار ساده ای می باشد که هنگام از بین رفتن دندان شیری در دهان کودک قرار داده می شود ، تا دندان های دائمی شروع به رشد در موقعيت صحيح کند. دکتر ماندانا حجازی بهترین دندانپزشک کودکان ، کلیه خدمات دندانپزشکی کودکان را ارائه می نمایند.

موارد استفاده از فضا نگهدار دندان کودک به شرح ذیل می باشد :

زمانی که دندان های شیری کودک زودتر از زمان موعد از بین می رود یا به هر دلیلی کشیده می شود ، در آن بخش از