عصب کشی دندان کودکان

عصب کشی دندان کودکان یکی از روش های ایمن برای حفظ دندان آسیب دیده و رفع پوسیدگی و غیره می باشد ، شاید هنگامی که دندانپزشک کودکان ، این روش درمانی را تجویز نماید ؛ این سوال در ذهن والدین ، ایجاد شود که چه نیازی به عصب کشی دندان شیری می باشد ؟ باید بگوییم که سلامت و حفظ دندان های شیری همانند سلامتی و حفظ دندان های دائمی در کودک ، حائز اهمیت می باشد ؛ به همین علت تا جایی که ممکن باشد ، دندانپزشک از کشیدن