فلوراید تراپی کودکان

فلوراید تراپی کودکان

یکی از راه های محافظت از مینای دندان در مقابل پوسیدگی فلوراید تراپی کودکان می باشد که با مراجعه به دندانپزشکی کودکان انجام می شود.

دندان به دلایل متفاوتی از جمله رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان دچار پوسیدگی می شود، همچنین بهتر است بدانید که بزاق دهان نیز تاثیر بسزایی در از بین بردن اسیدهاى مضر در دهان دارد در صورتی که بزاق دهان کاهش یابد احتمال پوسیدگی دندان نيزافزایش می یابد.

فلوراید چیست ؟

فلوراید ، یک ماده معدنی طبیعی می باشد که به داشتن دندان های قوی و