روکش دندان

روکش دندان شیری کودکان با روکش کردن دندان بزرگسالان بسیار متفاوت است ، توصیه می شود برای روکش کردن دندان های کودکان به دکتر ماندانا حجازی ، بهترین متخصص دندانپزشکی اطفال کرج ، مراجعه کنید. روكش دندان های شیری کودکان که در اصطلاح s.s.crown نامیده می شوند از قبل شکل داده شده اند. این روکش ها برای دندان هایی که دچار تخریب بسیار شده اند استفاده می شوند. اگر ترمیم دندان های کودک زیاد باشد برای پیشگیری از شکستگی ترمیم دندان و پوسیدگی دوباره ، بهتر است بر روی دندان