سن فلوراید تراپی کودکان

یکی از شایع ترین بیماری ها، پوسیدگی دندان می باشد که بین افراد جامعه با هر نژاد ، جنس ، سن و غیره قابل مشاهده است ؛ به گونه ای که کمتر شخصی را می توان پیدا کرد که دندان های پوسیده یا ترمیم شده نداشته باشد. از این رو والدین زیادی برای حفظ سلامتی دندان های کودک شان اقدام می کنند. اما یکی از سوال های مهم در این خصوص سن فلوراید تراپی کودکان است. پدران و مادران نمی دانند دقیقا چه هنگام برای فلوراید تراپی به دندانپزشک مراجعه