مراقبت از دندان کودکان

مراقبت از دندان کودکان

بهداشت دهان و دندان کودکان جزء مهم ترین مواردی است که باید والدین با رویش اولین دندان های شیری در کودک شان به آن توجه کنند و با مشورت با بهترین دندانپزشک اطفال مراقبت از دندان کودکان خود را رعایت کنند.

چرا رعایت بهداشت دندان کودکان حائز اهمیت می باشد؟

باید بگوییم در صورتی که والدین از زمان کودکی به بهداشت دهان و دندان کودک خود توجه کنند باعث ایجاد عادت در کودک شده و او با افزایش سن نیز سعی در مراقبت از دندان های خود می کند.

همچنین