گلاس آینومر

گلاس آینومر

امروزه برای برطرف کردن پوسیدگی ، حساسیت سطح دندان ، ترمیم شکستگی های جزئی و آسیب ساختار دندان از مواد گوناگونی استفاده می شود که یکی از آن ها گلاس آینومر است.

گلاس آینومر چیست ؟

گلاس آینومر ماده ای همرنگ دندان است که در دندانپزشکی کودکان و نوجوانان برای پرکردن دندان استفاده می شود این ماده از پودرهای آکریلیک و شیشه تهیه شده است و دارای مزایای ذیل می باشد:

گلاس آینومر زمانی که بر روی دندان قرار داده شود، مقداری فلوراید برای جلوگیری از پوسیدگی دندان آزاد می کند.

قابلیت چسبندگی