بیهوشی کودکان برای ترمیم دندان

برخی از کودکان برای درمان دندان های خود دچار ترس و استرس هستند. راه های بسیاری برای کنترل این کودکان حین درمان وجود دارد که بیهوشی کودکان برای ترمیم دندان یکی از این راه ها است. بعضی کودکان با آوردن اسم دندانپزشکی ، دچار وحشت می شوند ، حتی برخی از والدین برای ترساندن کودکان خود از واژه دندانپزشکی استفاده می کنند ، امروزه ترس از دندانپزشکی یا دنتال فوبیا یکی از ترس های شایع در بین افراد است . بسیاری از کودکان از کلیت دندانپزشکی ترس دارند و برخی