ارتودنسی پیشگیری در کودکان

ارتودنسی پیشگیری در کودکان

اهمیت ارتودنسی پیشگیری در کودکان بر هیچکس پوشیده نیست. در برخی از مواقع پس از معاینه دندان های کودک توسط بهترین متخصص دندانپزشکی کودکان ، دندانپزشک متوجه ناهنجاری های جزئى در دهان و دندان کودک می شود و به همین علت به والدین کودک توصیه می نماید برای انجام بررسی های بیشتر کودک را نزد بهترین متخصص ارتودنسی ببرند.

دندانپزشک کودکان و ارتودنتیست ها معتقدند انجام ارتودنسی پیشگیری در کودکان هنگامی که دندان و فک رشد کافی را نداشته می تواند از مشکلات جدی و پرهیزینه و تهاجمی در