فیشور سیلانت شیار بندی دندان‌ها

فیشور سیلانت شیار بندی دندان‌ها

سطح تمامی دندان‌های آسیاب و پرمولر کودکتان به طور طبیعی دارای یک سری شیارها و شکاف‌های ریز است. اگر شیارها و شکاف‌های موجود بروی دندان‌های کودک بسیار باریک یا عمیق باشند، احتمال گیر کردن غذا در آن‌ها و پوسیدگی تدریجی دندان‌ها بسیار زیاد خواهد بود.(فیشور سیلانت شیار بندی دندان‌ها  )

 

فیشور سیلانت شیار بندی دندان‌ها

فیشور سیلانت شیار بندی دندان‌ها

 

در این شرایط، حتی مسواک زدن صحیح نیز نمی‌تواند تأثیر چندانی در پاکسازی این شکاف‌ها داشته باشد، که به همین دلیل دندانپزشکان چاره‌ای برای