دندانپزشک اطفال

بهترین دندانپزشک اطفال کیست ؟ بخش اصلی در بهداشت و مراقبت از کودک از نظر متخصص دندانپزشکی کودکان ، بهداشت دهان و دندان می باشد ؛ برخی از والدین در این باور هستند که دندان های کودکان شیری است و به آن ها توجهی نمی کنند در صورتی که این باور غلط است ؛ دندان های شیری کودکان بسیار مهم است و در تغذیه ، صحبت کردن و لهجه او تاثیر می گذارد ؛ این دندان ها فضا را برای دندان های دائمی نگهداری و محافظت می کنند.

دندان درآوردن کودک

دندان