لیزر در دندانپزشکی

لیزر در دندانپزشکی

استفاده از لیزر در دندانپزشکی کمی دیرتر از سایر درمان ها مورد استفاده قرار گرفت ولی با این وجود انقلاب بزرگی در دندانپزشکی کودکان و بزرگسالان ایجاد کرده است که همچنان ادامه دارد.

در روش های قدیمی دندانپزشکی اطفال  به علت درد ، خونریزی ، بخیه و غیره، والدین به سختی می توانستند کودک خود را برای درمان به متخصص دندانپزشکی کودکان ببرند، اما با استفاده از لیزر و روش های جدید دیگر نیازی به تحمل سختی در درمان های دندانپزشکی نمی باشد.

انواع لیزر در دندانپزشکی :
لیزر در دندانپزشکی