تنفس دهانی نفس کشیدن از راه دهان در کودکان

تنفس دهانی نفس کشیدن از راه دهان در کودکان

تنفس از راه دهان در کودکان بسیار جدی‌تر از بزرگسالان است . کودکانی که از طریق دهان نفس می‌کشند به مرور سلامتی و ظاهر خود را از دست می‌دهند ، کیفیت زندگیشان پایین می‌آید و طول عمرشان کوتاه می‌شود . اگر کودک شما عادت به تنفس از طریق دهان دارد نیازمند کمک است . در این مقاله درباره ی تنفس دهانی نفس کشیدن از راه دهان در کودکان صحبت می کنیم .

 

 

اگر عادت تنفس دهانی نفس کشیدن