طریقه نگهداری دندان شیری

طریقه نگهداری دندان شیری

زمانی که سن کودک به ۶ ماهگی می رسد اولین دندان او رشد می کند، رشد مابقی دندان ها تا ۳ _ ۲ سالگی کامل می شود. در این مقاله درباره طریقه نگهداری دندان شیری برای شما صحبت خواهیم کرد.

جویدن مواد غذایی تا ۶ سالگی به عهده ی دندان های شیری می باشد، در این سن دندان های دائمی کم کم جایگزین دندان های شیری می شود به صورتی که در سن ۱۳ _ ۱۲ سالگی تمامی دندان های دائمی جایگزین دندان های